W dniach 2 – 3 grudnia 2017 roku 20 muzyków solistów i 15 kapel rywalizowało w 36. Ogólnopolskich Spotkaniach Cymbalistów. Ten wyjątkowy w skali całego kraju konkurs organizuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupiają liczne grono uczestników i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez muzykę jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie stanu żywej jeszcze tradycji gry na cymbałach oraz jej dokumentacja. Cymbały są charakterystycznym instrumentem muzycznym dla naszego regionu, gdzie przebiega północna granica występowania tzw. cymbałów karpackich. Z kolei na Mazurach i Podlasiu spotykane są tzw. cymbały wileńskie, przywiezione tu po II wojnie światowej przez Polaków przesiedlonych z okolic Wilna.