Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa uczestnicząc w realizacji projektu realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów pn.„Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zaprasza w poniedziałek 12.02.2018r. o godzinie 15.00 na wernisaż wystawy „Życie codzienne w dobie Monarchii Austro -Węgierskiej”.

Zgromadzone eksponaty prezentowane w pomieszczeniach Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa to m.in. karty korespondencyjne , mające ogromną wartość historyczną numizmatyki pochodzące z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej, a także sprzęty codziennego użytku z czasów Franciszka Józefa. Zbiory, które będzie można zobaczyć na wernisażu, a także w trakcie miesięcznej wystawy pochodzą ze zbiorów prywatnych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu przez: Zbigniewa Tyburę z Rzeszowa, Jacka Rudnickiego, Sławomira Gołąba, Andrzeja Czabana oraz Wojciecha Urbana.

Wystawę będzie czynna do 11 marca 2018r.