Święto 6 stycznia, tradycyjnie nazywane Świętem Trzech Króli, jest tak naprawdę w kościele katolickim Uroczystością Objawienia Pańskiego i należy do świąt jednych z najstarszych.

Dawniej rozważano w tym dniu tajemnicę pojawienia się na ziemi Boga jako człowieka, zaś obecnie rozważa się fragment Pisma Świętego, w którym mowa jest o czci oddanej Dzieciątku Jezus przez Trzech Mędrców.

Na przełomie XV i XVI wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia kadzidła i kredy. Zwyczaj ten pozostał do dnia dzisiejszego. Wonią kadzidła napełnia się mieszkanie na znak, że pragniemy wszystko czynić na chwałę Boga. Kredą oznaczamy drzwi naszych domów co symbolizuje przyjęcie Boga do naszego serca, życia i domu. Mało kto jednak wie, że jest kilka możliwości oznaczenia drzwi mieszkań. Można to zrobić bowiem w trojaki sposób.

Pierwszy z nich to oznaczenie „J+M+J”, co oznacza „Jezus, Maryja, Józef”. Drugie oznaczenie to „C+M+B”, co z tłumaczenia „Christus mansionem benedicat” znaczy „Niech Chrystus pobłogosławi mieszkanie”. Ostatni i najbardziej popularny napis to „K+M+B”, czyli podanie imion trzech króli – Kacpe, Melchior i Baltazar oraz wskazanie na końcu aktualnego roku.